Nex Platform

Find Influencer

Free Tools

BLOG

TOP LIST

Influener Center

Arayik Christian YouTube Channel Performance
Arayik Christian
11years 5months Music People & Blogs
Description: Ճշմարիտ մեծությունը սկսվում է սեփական ոչնչությունը հասկանալուց : Արթուր Կոնան Դոյլ
Description:
Ճշմարիտ մեծությունը սկսվում է սեփական ոչնչությունը հասկանալուց : Արթուր Կոնան Դոյլ
Area Rank #35,734
Russian Top 25%
Category Rank #134,264
Music Top 24%
Subscribers Rank #796,747
Subscribers
12.4K
0% from last month
Total Views
12.96M
0% from last month
Total Posts
217
0% from last month
Recent Views
0.00
Last 30 days
Engagement
11.52%
Lower than average
Avg. Video Views
404
57.09% from last month
Intelligent Analyze
Score:
Est. Patener Costs:
$96.59~$311.97
CPM:
0.02 - 0.08
Est. Effects:
448views 43likes
Overview
Arayik Christian has superiority trend in Music. It's channels are in a period of stagnate, and ranking 25% in Russian, the degree of cooperation value is superior.
History Channel Analysis
YouTube Subscribers Tendency
No data
Milestone
10,000
2020-03-03
YouTube Views Tendency
No data
Channel Statistics
No data
Channel Performance
Average Post Views VS Posts Views
Average Post Views Posts Views
The related and similar videos of Arayik Christian
Սիրելի՜ Հիսուս, ամբողջ սրտով գալիս եմ Քեզ...
247 views
43 likes
4 comments
Published on: 2020.05.19
Engagement Rate: 19%
Դու այնպես սիրեցիր աշխարհը... Հոգեվոր երգ
182 views
17 likes
3 comments
Published on: 2020.05.18
Engagement Rate: 11%
Ա՜խ, քո Սերը որքան քաղցր է... Րաֆֆի Բաբանիան
106 views
9 likes
2 comments
Published on: 2020.05.18
Engagement Rate: 10%
Մէկը տեսա խաչին գամված...
643 views
61 likes
6 comments
Published on: 2020.05.17
Engagement Rate: 10%
Դժվար պահին Դու հույսն ես իմ... Հոգեվոր երգ
494 views
60 likes
5 comments
Published on: 2020.05.17
Engagement Rate: 13%
Աշխարհի մարդիկ, տեսե՛ք, Արքան է գալիս... Լիլիթ
602 views
78 likes
4 comments
Published on: 2020.05.17
Engagement Rate: 14%
Հիսուսն է միայն ամեն բան,  Նա է Ալֆան և Օմեղան...
343 views
41 likes
6 comments
Published on: 2020.05.16
Engagement Rate: 14%
Կուզեմ ապրել Քեզնով միայն, լսել Քո անուշ ձայն..
621 views
71 likes
3 comments
Published on: 2020.05.16
Engagement Rate: 12%
Տե՜ր, ընկածին վեր հանող Տեր...
826 views
78 likes
6 comments
Published on: 2020.05.15
Engagement Rate: 10%
Սաղմոս 79. Մի՛ հիշիր մեր առաջվա անօրենությունները...
423 views
57 likes
3 comments
Published on: 2020.05.15
Engagement Rate: 14%
Դու, Տեր գիտես ամեն մեկին... Սեվակ Բարսեղյան
959 views
119 likes
8 comments
Published on: 2020.05.14
Engagement Rate: 13%
Դու ես իմ զորությունը, կյանքիս ուրախությունը...
938 views
90 likes
8 comments
Published on: 2020.05.13
Engagement Rate: 10%
Կյանքս ըլլա, Տե՜ր, սաղմոս ու երգ...
774 views
65 likes
12 comments
Published on: 2020.05.13
Engagement Rate: 10%
Շատ անգամ է իմ նավակը  Ալեկոծության հանդիպել...
539 views
53 likes
4 comments
Published on: 2020.05.12
Engagement Rate: 11%
Հիսո՛ւս, սիրելիս, հպվի՛ր ոտքերիս,  թող ոտքերս լավանան...
1.87K views
153 likes
10 comments
Published on: 2020.05.12
Engagement Rate: 9%
Ezderen hogevor erg, Եզդերեն հոգեվոր երգ, Rafi
255 views
18 likes
3 comments
Published on: 2020.05.10
Engagement Rate: 8%
Աստված սեր է հավիտյան' իր մեծ ողորմությունով... Եվա Մակարյան
233 views
21 likes
5 comments
Published on: 2020.05.10
Engagement Rate: 11%
View More
Audiences Analysis
Audiences Analysis
  • {{ dx.countryAll }}
    {{ dx.percentAll }}%
No data
Audience Age & Gender
No data

Tips

We do not have the email of influencer for the moment, please contact influencer on YouTube.

Why Influenex ?

Nex Platform

YouTuber Discovery

YouTuber Insight

YouTuber Management

Intelligent Recommendation

Measure Performance

YouTuber Outreach

Team Collaboration

Free Tools

Find Influencer

YouTube Live Subs Count

YouTube Monetization Calculator

YouTube Video Analytics

YouTube Analytics Extension

Resources

GUIDE

BLOG

TOP LIST

Language

English

简体中文

Tell us more about your needs

Tell us more about your needs & discover how Influenex can help you run successful campaigns.

Please fill in your name.

Please fill in your company

Please fill in work e-mail

Please fill in your industry

Please fill in your product keyword

Please fill in leave messages

Thanks

We will be in touch with you shortly. In the meantime, we highly recommend starting a free trial.