Nex Platform

Find Influencer

Free Tools

BLOG

TOP LIST

Influener Center

YouTube Video Analytics

Top1.Skud - Cùng Top1 Thane Lật Kèo Ván Đấu Cực Căng Ăn Ngay TripleKill
Video Stats
Video Views
576
Views Ratio
0.01%
Est. Video Value
$0.14 - $2.3
Engagements
Engagement Rate
9%
Likes Ratio
1%
Comments
27
Tags
The related and similar videos of Cửu Cửu TV
Chiêm Ngưỡng Kĩ Năng Và Trình Độ Của Top1. The Flash Trên Rank 60x Sao
486 views
17 likes
27 comments
Published on: 2020.06.13
Engagement Rate: 9%
Top.1 Skud - Cùng Idol Msuong Đánh Game Đấu Team Bạn Thua Khâm Phục
3.69K views
100 likes
55 comments
Published on: 2020.06.11
Engagement Rate: 4%
Top.1 Skud - Đối Đầu Với Ryoma Lane Tà Thần Một Đấm Là Say Đấm
960 views
49 likes
35 comments
Published on: 2020.06.09
Engagement Rate: 9%
Top1.Skud - Đệ Tứ Bất Lực Khi Phải Đối Đầu Với Top1.Skud Trên Rank Cao Thủ
657 views
30 likes
53 comments
Published on: 2020.06.06
Engagement Rate: 13%
AFFLATUS [ LẬT KÈO CỰC CĂNG I ĐẤU TRƯỜNG CHÂN LÝ ]
55 views
10 likes
21 comments
Published on: 2019.07.11
Engagement Rate: 56%
TRẬN ĐẤU LẬT KÈO CỰC CĂNG KHI ĐỐI ĐẦU VỚI VARUS Q AUTO TRÚNG
139.72K views
6,073 likes
311 comments
Published on: 2020.06.15
Engagement Rate: 5%
[ĐỒNG 5] Trận đấu lật kèo cực căng của cặp đôi Đồng 5 - Lai Bâng
11.08K views
281 likes
9 comments
Published on: 2020.03.01
Engagement Rate: 3%
kèo solo cực căng
94 views
7 likes
2 comments
Published on: 2019.06.12
Engagement Rate: 10%

Why Influenex ?

Nex Platform

YouTuber Discovery

YouTuber Insight

YouTuber Management

Intelligent Recommendation

Measure Performance

YouTuber Outreach

Team Collaboration

Free Tools

Find Influencer

YouTube Live Subs Count

YouTube Monetization Calculator

YouTube Video Analytics

YouTube Analytics Extension

Resources

GUIDE

BLOG

TOP LIST

Language

English

简体中文

Tell us more about your needs

Tell us more about your needs & discover how Influenex can help you run successful campaigns.

Please fill in your name.

Please fill in your company

Please fill in work e-mail

Please fill in your industry

Please fill in your product keyword

Please fill in leave messages

Thanks

We will be in touch with you shortly. In the meantime, we highly recommend starting a free trial.