Nex Platform

Find Influencer

Free Tools

BLOG

TOP LIST

Influener Center

YouTube Video Analytics

Top.1 Skud - Cùng Idol Msuong Đánh Game Đấu Team Bạn Thua Khâm Phục
Video Stats
Video Views
4.01K
Views Ratio
0.04%
Est. Video Value
$1 - $16.04
Engagements
Engagement Rate
4%
Likes Ratio
1%
Comments
42
Tags
The related and similar videos of Cửu Cửu TV
Chiêm Ngưỡng Kĩ Năng Và Trình Độ Của Top1. The Flash Trên Rank 60x Sao
486 views
17 likes
27 comments
Published on: 2020.06.13
Engagement Rate: 9%
Top1.Skud - Cùng Top1 Thane Lật Kèo Ván Đấu Cực Căng Ăn Ngay TripleKill
530 views
23 likes
37 comments
Published on: 2020.06.10
Engagement Rate: 11%
Top.1 Skud - Đối Đầu Với Ryoma Lane Tà Thần Một Đấm Là Say Đấm
960 views
49 likes
35 comments
Published on: 2020.06.09
Engagement Rate: 9%
Top1.Skud - Đệ Tứ Bất Lực Khi Phải Đối Đầu Với Top1.Skud Trên Rank Cao Thủ
657 views
30 likes
53 comments
Published on: 2020.06.06
Engagement Rate: 13%
Nakroth Đi Rừng ăn Megakill Khiến Team Bạn Khâm Phục
259 views
8 likes
3 comments
Published on: 2019.08.20
Engagement Rate: 4%
[VGAMING] MSUONG CÙNG TEAM TRY HARD CHUẨN BỊ ĐI ĐÁNH GIẢI
217 views
5 likes
0 comments
Published on: 2020.05.27
Engagement Rate: 2%
Msuong Cầm Zill Khiến Ad Team Bạn Không Được Chơi Game | MSUONG CHANNEL
24.94K views
913 likes
82 comments
Published on: 2020.03.11
Engagement Rate: 4%
ZukaNoPro Come Back Cùng Trận Đấu Gánh TEAM Lật Kèo Cực Đỉnh Khiến Team Địch Phải Khâm Phục
128.56K views
3,157 likes
356 comments
Published on: 2020.05.06
Engagement Rate: 3%

Why Influenex ?

Nex Platform

YouTuber Discovery

YouTuber Insight

YouTuber Management

Intelligent Recommendation

Measure Performance

YouTuber Outreach

Team Collaboration

Free Tools

Find Influencer

YouTube Live Subs Count

YouTube Monetization Calculator

YouTube Video Analytics

YouTube Analytics Extension

Resources

GUIDE

BLOG

TOP LIST

Language

English

简体中文

Tell us more about your needs

Tell us more about your needs & discover how Influenex can help you run successful campaigns.

Please fill in your name.

Please fill in your company

Please fill in work e-mail

Please fill in your industry

Please fill in your product keyword

Please fill in leave messages

Thanks

We will be in touch with you shortly. In the meantime, we highly recommend starting a free trial.